Samlivsbrudd
Mål for gruppen
Referanser
Møteplan:

Kontakt

Møteplan. Gruppene samles hver 14.dag.

I påvente av oppstart av nye grupper, kan diakonene tilby samtaler på forespørsel.

Ta kontakt for nærmere avtale

Deltageravgift: Totalt kr 500,- for alle samlingene.

Nye grupper vil starte september 2018 i Oslo og Bærum. Ta kontakt med Ingun Øystese; io348@kirken.no