Samlivsbrudd
Mål for gruppen
Referanser
Møteplan:

Kontakt

Møteplan. Gruppene samles hver 14.dag.

I påvente av oppstart av nye grupper, kan diakonene tilby samtaler på forespørsel.

Ta kontakt for nærmere avtale

Deltageravgift: Totalt kr 500,- for alle samlingene.

Nye grupper vil starte våren 2019 med informasjonsmøte på VID, Diakonhjemmet 7.januar kl 19. Det blir her gitt informasjon om gruppene med mulighet for påmelding. Ta kontakt med Ingun Øystese; io348@kirken.no for mer informasjon.