Samlivsbrudd
Mål for gruppen
Referanser
Møteplan:

Kontakt

Møteplan. Gruppene samles hver 14.dag og møtes i ca 6 mnd.

I påvente av oppstart av nye grupper, kan det tilbys samtaler på forespørsel.

Ta kontakt for nærmere avtale

Deltageravgift: Totalt kr 500,- for alle samlingene.

Nye grupper vil starte fortløpende våren 2020. Ta kontakt med Ingun Øystese; io348@kirken.no for mer informasjon.