Samlivsbrudd
Mål for gruppen
Referanser
Møteplan: Første samling 31.januar deretter hver 14.dag.

Kontakt

Møteplan. Gruppene samles hver 14.dag.

I påvente av oppstart av nye grupper, kan diakonene tilby samtaler på forespørsel.

Ta kontakt for nærmere avtale

Deltageravgift: Totalt kr 500,- for alle samlingene.

Nye grupper vil starte høsten 2017. Dato for informasjonsmøte i Bærum er onsdag 27.september i Haslum menighetshus og i Oslo er mandag 16.oktober 2017 kl 19 på Diakonhjemmets høgskole.