Samlivsbrudd
M�l for gruppen
Referanser
M�teplan

Kontakt

Samlivsbrudd

Kirkene i Asker, B�rum og Oslo tilbyr samtale- og st�ttegrupper for de som har opplevd samlivsbrudd. Vi inviterer til samtaler i grupper med erfarne gruppeledere. I gruppene m�ter du andre i samme situasjon.

Oppstart av nye grupper h�sten 2020 fortl�pende. OTa kontakt med din menighet eller med Ingun �ystese for sp�rsm�l og p�melding.


Sp�rsm�ln: Ingun�ystese; io348@kirken.no

Samlivsbrudd - Sorgen det ikke sendes blomster til

Mange mennesker strever med store praktiske, juridiske og f�lelsemessige vansker etter samlivsbrudd.

Det oppleves av mange som godt � komme sammen med andre i en tilsvarende livskrise. I v�re samtalegrupper, som g�r over et10 gan deru m�te likesinnede til samtale og refleksjon.

Opplegget bygger p� mange �rs erfaring � 25 �rs jubileum i 2016

Du er velkommen uavhengig av bosted,livssyn,legning,kulturell bakgrunn og om samlivsbruddet gjelder ekteskap, samboerskap, partnerskap eller kj�resteforhold. I p�vent av oppstart av grupper tilbys gratis samtaler. Se kontaktinfo